Fra hypotesen om teorien om roller, handlinger av hver fødsel er en triumf av helse og en seier integrering; Det er ikke traumatisk fødsel.

som bemerket, Moreno oppfatning av fødsel, i motsetning til andre hypoteser, Det er en kreativ prosess og ikke et traume. (Se katarsis integrering).


Det er ett av elementene (se) de dramatiske prosedyrer. tre elementer er preget i samme: nivået av den imaginære, den symbolske og den virkelige.

Med hensyn til disse problemene, hver skole psykodrama har utviklet ulike synspunkter og refleksjoner, i henhold til hvilken del om epistemologisk. I dette feltet er det nødvendig å fortsette å arbeide uten dogmatisme for et fruktbart felles fra bidrag og rikdom som hver skole har, for å oppnå en dag, no Psykodrama, en konvergent epistemologi.


De er avtaler som binder medlemmene av en terapeutisk gruppe.

Som de grunnleggende regler for forsvarlig drift.

en) Pakten gir avkall habitualidad lenke. (se).

Legg igjen et svar