Tilgang til Campus

reservert for l @ s @ s alumn program og arbeidet område s @. For å vise innholdet i kursene registrering og registrering kreves.

aktive kurs

1. FELLESSKAP OG LINKER I SOSIAL OG INDIVIDUELL DIES. ÅRLIG AGENDA
2. SOSIAL TUDOR, – Kompleksitet og ROLLER – Gruppedynamikk og linking. SOCIOMETRÍA. AGENDA SEMESTER
3. SOCIOPSICODRAMA. AGENDA SEMESTER
4. Kompetanse i SOCIOPSICODRAMA. QUARTERLY AGENDA
5. Overvåking og håndheving av tekniske SOCIOPSICODRAMÁTICAS. ÅRLIG AGENDA
6. Dirección AV Psykodrama, SOCIODRAMA Og SOCIOPSICODRAMA. ÅRLIG AGENDA
7. psyko~~POS=TRUNC, Multikulturalisme kjønnsperspektiv og kritikeren. SEMINAR
8. Nevrobiologi og Psykodrama.